หลักการทำงาน

Rotary Vane Vacuum pump

หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าปั้มสูญญากาศชนิดโรตารี่นั้น หลักการทำงานของปั้มจะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นใบกวาดซึ่งเรียกว่า
เวน(Vane) ตามรูปซึ่งจะทำหน้าที่กวาดอากาศจากด้าน ทางเข้า (Inlet)
ไปยังด้านทางออก(Outlet or Exhaust) ทำให้ทางด้าน inlet นั้นเกิด
เกิดสภาวะที่เรียกว่าสูญญากาศ (Vacuum) โดยปกติแล้วในส่วนของด้าน
Outlet มักจะมี valve แบบสปริงกดย้อนเพื่อที่หลังจากอากาศออกมา
จากปั๊มแล้วจะทำหน้าที่กดปิดกลับกันอากาศย้อนได้ทำให้มีการถ่ายเท
อากาศจากภายในออกมาได้ต่ออย่างเนื่อง ภายใน pump จะมีน้ำมัน
เฉพาะสำหรับ pump ซึ่งจะทำหน้าที่หลักๆคือ หล่อลื่น(lubricate)
ระบายความร้อน(coolant) และกั้นการรั่วของอากาศ(sealant)
สำหรับใบเวน

ชนิดของ Rotary vane pump นั้นมีสองชนิดหลักๆ ดังนี้
Single stage เป็น pump ที่มีใบเวน 1 ใบและ Dual stage เป็น pump ที่มีใบเวน 2 ใบ ตามรูปที่ 2 ซึ่งจะทำหน้าที่กวาดปริมาณของอาการได้
อย่างต่อเนื่องกันไปและจะได้ค่า vacuum ที่ต่ำกว่าลงไปอีก ค่าปกติของ
single stage จะอยู่ที่ประมาณ 10E-2 mbar ส่วนค่าของ Dual stage จะอยู่ที่ประมาณ 10E-3 mbar

การใช้งานโดยส่วนใหญ่ของ Dual stage Pump จะใช้สำหรับ back up ระบบ high vacuum เช่น Turbomolecular pump และ Diffusion pump ในหลายๆ งานอุตสาหกรรม ส่วน Single stage Pump นั้นจะใช้ใน
อุตสาหกรรมจำพวก Freeze, Dry, Vacuum Filter, Meat packing...

รูปที่ 1
รูปที่ 2

CALL
(66)2-8803076
HOTLINE SERVICE
(66)8-63233593

Support@evtech.co.th